Grupy

Grupy

Grupa I


Podleśny Paweł

Tomanek Bartłomiej

Krywosz Aleksander

Konsek Dominik

Radecki Dominik


Grupa II


Lesiecki Konrad

Wróbel Stanisław

Lesiecki Łukasz

Pawliczek Bartłomiej

Zdziebczok Jacek


Grupa III


Magiera Mikołaj

Podleśny Antoni

Podleśny Ignacy

Jakubiec Mateusz

Majer Franciszek

Bogusz Jakub


Grupa IV


Wojaczek Maciej

Pogorzelski Adam

Pogorzelski Karol

Seemann Paweł

Seemann Karol


Grupa V


Podleśny Jakub

Podleśny Piotr

Kubica Mateusz

Wojaczek Marek

Pluta Mikołaj