TerminDyżur poranny + Msze św. dodatkoweDyżur wieczorny
10.08 – 15.08Adam Krywosz, Aleksander Krywosz,
Jakub Podleśny
Antoni Podleśny, Ignacy Podleśny,
Marek Wojaczek
17.08 – 22.08Konrad Lesiecki, Łukasz LesieckiPaweł Podleśny, Adam Krywosz,
Aleksander Krywosz
24.08 – 29.08Mikołaj Magiera, Adam Pogorzelski,
Bartłomiej Pawliczek
Franciszek Niedziela, Stanisław Wróbel,
Dawid Hajduczek