30.10.2021

Wojaczek Maciej, Lesiecki Łukasz

06.11.2021

Krywosz Adam, Konsek Dominik

13.11.2021

Podleśny Antoni, Lesiecki Konrad

20.11.2021

Wróbel Stanisław, Kubica Mateusz

27.11.2021

Pogorzelski Adam, Pogorzelski Karol