08.05.2021 r.

Tomanek Bartłomiej, Podleśny Jakub

15.05.2021 r.

Pawliczek Bartłomiej, Wojaczek Maciej

22.05.2021 r.

Lesiecki Łukasz, Seemann Karol

29.05.2021 r.

Krywosz Adam, Podleśny Antoni

05.06.2021 r.

Lesiecki Konrad, Konsek Dominik

12.06.2021 r.

Podleśny Jakub, Wróbel Stanisław

19.06.2021 r.

Pogorzelski Adam, Kubica Mateusz