Zabezpieczenia i środki ostrożności

Zabezpieczenia i środki ostrożności

Proszę o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi, każdego ministranta podczas Mszy Świętej:

 • służymy w maseczkach;
 • ministranci przed i po Mszy Świętej dezynfekują ręce środkiem dezynfekującym;
 • stojąc na dole zachowujemy dystans;
 • w prezbiterium, po obu stronach może tylko siedzieć dwójka najstarszych ministrantów, którzy zostają tam do końca Mszy;
 • pozostali ministranci siedzą w pierwszej ławce, zachowując odległości pomiędzy sobą;
 • czytania i psalm wykonujemy w maseczkach;
 • do ampułek idzie tylko jeden ministrant spośród tych siedzących na górze;
 • dzwonki i gong są oddalone od siebie;
 • nie przekazujemy sobie, ani kapłanowi znaku pokoju, zastępujemy go skłonem głowy;
 • nie idziemy do pateny;
 • ustawiając się w procesji komunijnej zachowujemy odległości od siebie.

Comments are closed.