OBECNOŚĆ MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW – WRZESIEŃ 2019

Poniedziałek

6.30

18.00

Wtorek

6.30

18.00

Środa

6.30

17.00

Ministranci szkoły podstawowej

Czwartek

6.30

18.00

Piątek

6.30

18.00

Sobota

6.30

18.00