Plan Służby w Tygodniu

Plan Służby w Tygodniu

OBECNOŚĆ MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW – CZERWIEC 2022

Poniedziałek .09.2022 r.

6.30

18.00

Wtorek .09.2022 r.

6.30

18.00

Środa .09.2022 r.

6.30

17.00

Czwartek .09.2022 r.

6.30

18.00

Piątek .09.2022 r.

6.30

18.00

Sobota .09.2022 r.

6.30

18.00

Grupa