OBECNOŚĆ MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW – 2020

Poniedziałek

6.30

18.00

.

Wtorek

6.30

7.00

.

.

Środa

6.30

17.00

Czwartek

6.30

.

Piątek

6.30

18.00

Sobota

6.30

18.00