TerminSłużba poranna + pogrzebySłużba wieczorna + śluby
23.08 – 28.08Podleśny Paweł, Tomanek Bartłomiej,
Podleśny Jakub, Podleśny Piotr
Wojaczek Maciej, Podleśny Antoni,
Podleśny Ignacy