Męka Pańska w Niedzielę Palmową

Męka Pańska w Niedzielę Palmową

7.00Jorek Michał, Podleśny Jakub, Jakubiec Mateusz
9.00Podleśny Maciej, Tomanek Bartłomiej, Kubica Mateusz
11.00Podleśny Antoni, Podleśny Ignacy
14.00Tomanek Jakub, Pogorzelski Adam, Seemann Paweł
17.00Wróbel Stanisław, Pawliczek Bartłomiej, Wojaczek Marek
Comments are closed.