Rekolekcje Wakacyjne Ministrantów !

Rekolekcje Wakacyjne Ministrantów !

Tradycyjnie jak co roku ruszają zapisy na rekolekcje wakacyjne ministrantów. Zapisujemy się u animatorów, liczba miejsc ograniczona. Rekolekcje są także elementem formacji ministranckiej.

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do miłego spędzenia czasu z rówieśnikami oraz Bogiem – Naprawdę WARTO !

 

Informator:

Od kilkudziesięciu lat w naszej archidiecezji w czasie wakacji organizowane są letnie rekolekcje dla ministrantów. Także w tym roku kontynuujemy tą potrzebną i skuteczną formę formacji służby liturgicznej.

Punkty rekolekcyjne:

Bielsko Lipnik – Ośrodek Caritas diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Polna 31

Brenna Leśnica, Leśnica 87

Kalna k. Żywca – Dom przy parafii św. Antoniego, ul. Kościelna 195

Brenna Dom Klerycki „Tabor”, ul. Leśników 36

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, ul. Wita Stwosza 17

Turnusy:

Turnus I: 23 VI – 1 VII

Turnus II: 2 VII – 10 VII

Turnus III: 11 VII – 19 VII

Turnus IV: 20 VII – 28 VII

Turnus V: 29 VII – 6 VIII

Turnus VI: 7 VIII – 15 VIII

Przeznaczenie:

Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III, IV (młodsze klasy SP)

Brenna Leśnica 87, turnusy I, II, III, IV (VI, VII klasy SP)

Kalna, turnusy I, II, III, IV, V, VI (po 7 i 8 klasie szk. podst.)

Brenna Ośrodek Klerycki – I, II, III, IV, VI (po 8 klasie szk. podst. i III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)

Prowadzący:

Rekolekcje prowadzą księża, diakoni oraz klerycy WŚSD archidiecezji katowickiej, wspomagani przez animatorów parafialnych wspólnot ministranckich.

Ubezpieczenie:

Uczestnicy rekolekcji, poza ubezpieczeniem szkolnym, objęci są dodatkowym ubezpieczeniem, obowiązującym przez cały okres trwania turnusu rekolekcyjnego.

Zapisy:

Zapisujemy się u animatorów, podając termin, oraz miejsce gdzie się by chciało jechać, zapisujemy się jak najszybciej, ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Osoby zapisujące się zobowiązane są wydrukować kartę uczestnika i dostarczyć ją wypełnioną na punkt w dniu rozpoczęcia rekolekcji. Koniec zapisów przewidziany jest na 25 maja br.

Koszty:

Tak jak w ubiegłym roku ofiara za rekolekcje związana z utrzymaniem ośrodków rekolekcyjnych, wyżywieniem i ubezpieczeniem wynosi 430 zł. od osoby.

Ministranci z naszej parafii, są zobowiązanie to pokrycia kosztów rekolekcji w 50%.

Comments are closed.